Medlemsinformation

För information som endast är för medlemmar i Lerkils Båtsällskap hänvisar vi till Portnet och inloggning där på LBS portal.

Exempelvis stadgar, särskilda anvisningar, protokoll, bokning av trucklyft och hamnvärdstjänst m.m.

© Copyright Lerkils Båtsällskap LBS