Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Kontroll av uppblåsbara flytvästar torsdagen 17-12-07 klockan 19.00.

Skrivet den 2017-12-01 av Björn Westin

Ove Thorin en av våra medlemmar utför kontroll av uppblåsbara flytvästar i klubbstugan torsdagen 17-12-07 klockan 19.00 till självkostnadspris. Eftersom tiden är begränsad till 1 timma mellan 19.00 - 20.00 är det först till kvarn som gäller.
Bokning görs hos Hamnchefen Per Hilding antingen på email hamnchef@lerkil.net eller telefon 0702 411711.
Med vänlig hälsning
Björn Westin

BRYGGBYTE

Skrivet den 2017-11-30 av Per Hildingh

Just nu börjar en tidig förberedelse inför båtsäsongen 2018 med att byta ut G-bryggan som varit med sedan tidigt 70-tal
Niklas Boman med personal från RIXÖ-bryggan räknar med att vara klara med bryggbytet vecka 49. Därefter börjar vi att återmontera Y-bommar samt vatten och elanslutningar.
Mvh. Per

Fotograf: Per Hildingh

bild

Kallelse & dagordning Höstmöte 2017

Skrivet den 2017-11-15 av Anders Gryte

Höstmöte 2017-11-30 kl 19:00.

Kallelse och förslag på dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst,
Kallelse på hemsida samt anslagstavla senast 14 dagar innan möte
6. Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
7. Beslutsärenden
Avgifter för kommande verksamhetsår
Investeringsförslag för budget 2018
8. Beslut om styrelsens storlek inför val 2017.
9. Beslut om huvudrevisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
10. Behandling av inkomna motioner (anslagna på hemsida och i klubbhus)
a. 1 st inkommen motion Angående ombyggnation av mastkranen
11. Information från styrelsen
12. Hamnchefen informerar
13. Valberedningen informerar
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Dagordning samt motion ligger som dokument under Verksamhet / Kallelser / 2017 / Höstmöte

LBS Nyhetsbrev nr 1 2017

Skrivet den 2017-11-13 av Björn Westin

Nyhetsbrev nr 1 år 2017
Nyhetsbrev
Styrelsen har fattat beslut att inrätta ett nyhetsbrev som skall förmedlas via e-post, du håller just det första i din hand. Information är grundläggande för sammanhållningen i vår klubb och brevet skall komplettera innehållet på hemsidan och ersätta tidningen Skvalpet. Ansvarig utgivare är Lena Nilsson Lindholm och redaktör är Sven-Eric Rademalm.
Vi behöver hitta en ny kassör
Valberedningen söker ny kassör att väljas på kommande årsmöte. Valet gäller på 2 år. Klubbens löpande bokföring sköts av ett företag. Det är angeläget att du som vill hjälpa till med kassörskapet har någon form av ekonomiskt kunnande. Lars Kolsäter hjälper den nya kassören att komma igång. Intresserade kan anmäla sig till Valberedningen, Sven-Eric 0706-278880, Anders 0760-955595 eller Mats 0705-636330.
Hamnens drift
Hamnsektionen gör ett jättejobb i vår hamn och sektionens medlemmar jobbar ideellt. Nu har styrelsen beslutat att försöka avlasta hamnsektionen genom att inrätta två arbets-dagar. Datum för städ- och arbetsdagar kommer styrelsen att fastställa.
Det kommer att finnas en arbetslista på anslagstavlan inne i klubbhuset som innehåller arbetsuppgifter som intresserade medlemmar kan utföra mellan arbetsdagarna. Dessa arbetsuppgifter samordnar Hamnchefen.
Arbetsuppgifter på städ- och arbetsdagarna leder och fördelar hamn-sektionen.
ALLTSÅ – hjälp till efter din förmåga – vi vill gärna bibehålla en välskött hamn till låg kostnad vilket till stor del baseras på ideellt arbete.Klubbmöte
Höstmöte den 30 november klockan 19.00 i klubbhuset. Dagordning anslås på hemsidan.
Hamnsektionen rapporterar
Hamnsektionen har några projekt på gång under kommande höst och vinter.
1. Reparation av kajen mellan brygga D och G enligt Föreningsmötets beslut. Arbetena startar preliminärt under november och kan eventuellt hålla på in på det nya året. Aktuell arbetsyta kommer att spärras av under arbetstiden. Var vänliga parkera inte inom arbetsområdet, som även omfattar vägen österut direkt efter sjöbodarna där vi har en del sprängsten lagrad, och området i direkt anslutning till denna.
2. Byte av brygga G. Här har vi påbörjat urkoppling av el och vatten. Bommarna kommer att demonteras med start senast 15 november, då skall alla båtar vara borta eller flyttas till vinterplats enligt Hamnchefens anvisningar. Det är en del tungt arbete med demontering av alla bommar. Idéella insatser tas gärna emot, du som vill hjälpa till, anmäl dig till Hamnchefen. Den nya bryggan kommer att levereras omkring årsskiftet, möjligen tidigare. Bryggan byggs på plats och kommer att matas ut från L-piren. Om någon tänker ha båten liggande i vattnet mellan brygga G och Klubbhuset, tänk på att utfart från hamnen härifrån kommer att vara blockerad under byggtiden. Detta gäller också sjösättningskajen. Montaget tar 2 till 3 dagar.
3. En del av träpålarna till bryggan mellan R och Fiskebryggan är dåliga och skall bytas till betongfyllda stålrör under hösten eller vintern.
4. Sedvanligt byte av dåliga bommar i hamnen kommer att ske så snart arbetet med bomdemontaget är färdigt på G-bryggan.
5. Vår stora truck kommer att skickas iväg för service under januari, ett jobb som tar någon vecka.
Hamnchefen informerar
De flesta båtarna är nu upptagna. Tänk på brandfaran, koppla bort el anslutningar när du inte vistas båten. Bottenspolning sker på spolplattan vid upptagningskajen.

Lerkils Båtsällskap
Lena N Lindholm

Bojarna bärgade

Skrivet den 2017-10-21 av Bo Larsson

Då har seglingssektionen gjort sitt för säsongen. Idag hämtade vi in våra rundningsmärke. Och vi är kompletta för nästa år. Samtliga 8 bojar är bärgade. Det krävdes två landstigningar, en vi Hosholmarna och en vid badviken för att få med samtliga. En spännande hösttur.

Nu längtar vi till 2018

Fotograf: BoL....

bild

Uppdatering av emailadresser

Skrivet den 2017-10-19 av Björn Westin

Vi kommer snart börja med att kommunicera med våra medlemmar via email Det är därför viktigt att ni har uppgivit rätt email adress i vårt register, annars kan ni gå miste om viktig information.Vet ni om eller är osäkra om ni har rätt email adress i vårt register, vänligen kontakta omgående Hamnchefen.

Styrelsen
Björn Westin

Stölder i hamnen.

Skrivet den 2017-10-02 av Per Hildingh

Vi har i helgen blivit bestulna av en utombordsmotor från LBS arbetsflotte. Det är en Mercury 15 hk. ett år gammal.
En båtägare uppger att hans Fågelsta-båttrailer inte finns kvar på hamnområdet. Troligtvis är även denna stulen.
Ta gärna en extra koll på era båtar och annat material.

Mvh Per

Sista onsdagsseglingen för säsongen

Skrivet den 2017-09-21 av Bo Larsson

Dessvärre har vi inte ljuset med oss längre. Igår var sista tillfället för säsongen. Vid målgången strax för 20.00 var det redan riktigt mörkt. Nu plockar vi upp bojarna och laddar för sommaren 2018.

Tack till er som deltagit och gjort seglingarna till något att ta med under vintern.

/Xp38, BoL.....

bild

HÖSTMÖTE 2017

Skrivet den 2017-09-13 av Lena Lindholm

Höstmöte den 30 november klockan 19.00 i klubbhuset i Lerkil.
Sista inlämningsdag för motioner är 18 oktober.
Information om hur du ska skriva din motion finns att läsa i menyn under
Verksamhet-Motioner

Onsdagsseglingarna fortsätter

Skrivet den 2017-09-05 av Bo Larsson

Vi kör vidare så läge väder och ljus vill vara med. Senaste hade vi B-bojen på drift. Den finns nu en ersättare klar att ankra upp. I morgon ska det vara ostan så då seglar vi sannolikt mellan L och E.

Vi ses i morgon, BoL.....

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...


Data från: 2200Vindprognos

Gilla oss på facebook:


Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap