Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Navigationskurser

Skrivet den 2018-04-23 av Anders Gryte

Ta chansen och gå kursen för Förarbevis och lär dig navigera din båt.

Information till kursen finns under Verksamhets-"knappen" till höger, sedan Kallelser/2018/Navigationskurser

Sven-Eric Rademalm gnm Anders G

Nyhetsbrev nr 2 2018

Skrivet den 2018-04-15 av Anders Gryte

Vår ordförande Anders Gryte informerar
Bästa medlemmar i LBS,
Det är med stor glädje som styrelsen kan meddela att vår nye Hamnchef Peter Nilsson har börjat. Han kommer gå parallellt med Per fram till den 31/5, då Per går i pension. Ta chansen att träffa Peter i samband med båtfixande och sjösättningar. Ge honom en ärlig chans att komma in i jobbet. Lycka till Peter!!
Samtidigt vill styrelsen och hela föreningen tacka Per för den insats han gjort för LBS under alla år. Styrelsen kommer att arrangera en avtackning fredagen den 1:e juni där alla medlemmar är välkomna. Detaljer om anmälan kommer på hemsidan.
Föreningen har haft ett årsmöte 21/3, med tyvärr för få besökande. Vi önskar se fler medlemmar på mötena!
Dessutom uppmanar vi medlemmarna att gå den obligatoriska Hamnvakten.

?
Vår Hamnchef Per informerar
Inför en ny båtsäsong vill jag först varmt välkomna min efterträdare Peter Nilsson som kommer att ta över efter mig då jag själv går i pension.
Vi kommer att arbeta tillsammans fram till 31 maj.
Den envisa kylan i hamnen har medfört en del förseningar med bland annat kajreparationen mellan E och F-bryggan. Även vattensystemet ute på uppställningsplaner och bryggor har drabbats av den sena kylan.
Vårens gemensamma sjösättningar startar den 28 o 29 april och 5 o 6 maj. Sjösättningstiderna finn nu anslagna på klubbhusets informationstavla samt på vår hemsida www. lerkil.net under rubriken "verksamhet".
Tänk på att vara på plats i god tid före utsatt sjösättningstid.
Allt pallmaterial såsom vagnar, vaggor, stöttor och annat pallmaterial som du önskar att ha kvar i hamnen efter sjösättningen måste vara märkt med namn eller båtplatsnummer.
Lördagen 26 maj har vi vår gemensamma städdag i hamnen. VÄLKOMNA.
Mvh. Per

Hamnsektionen informerar
Den sena islossningen har gjort att vi ”ligger efter” i färdigställandet av hamnen inför båtsäsongen i förhållande till plan.
Isen i kombination med lågt vattenstånd har bl.a. orsakat skador på vårt vattensystem med många läckor som följd. Reparationer pågår och vi hoppas allt skall vara igång under vecka 15.
Kajreparationen mellan brygga F och D blev mindre omfattande än vi trodde. Arbetena kommer förhoppningsvis att avslutas under april, varefter asfaltering sker c:a augusti/september 2018 när allt har satt sig.
Svetsarbeten efter ompålningen mellan R-brygga och isboden går igång så fort alla akuta jobb är undanröjda.


Navigation
Som framgår av bilagan i nyhetsbrevet kommer LBS att även i höst utbilda medlemmar i Förarintyg. Det kommer att ske ett generationsskifte då Arvid Siegenthaler kommer att ta över navigationsutbildningen i framtiden. Arvid läser sista året till sjökapten, har båt i hamnen och är i övrigt en klämmig kille. Arvid medverkar i höst som extra lärare och är från och med 2019 ensam ansvarig lärare både i förarintyg och kustskeppare.

Segelsektionen genom Bo Larsson informerar
Några hållpunkter för kalendern
• 12-13 Maj Vår-Regatta för CB66
• 16 Maj första Onsdagsseglingen
Sedan har vi på ritbordet ett förslag på en “shorthanded” kappsegling för kölbåtar den 16 juni. Johan Holmqvist har skapat nedanstående skiss. Det ska gnuggas lite till innan vi går ut officiellt med en inbjudan på Sailarena. (www.sailarena.se är Svenska Seglarförbundets arrangörsplattform)

bild

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...


Data från: 900Vindprognos

Gilla oss på facebook:


Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap